Photo Rating Website
Strona Główna Wyszukaj Al wyspager wypaadki wysiew traw
wynagrodzenie zasadnicze Kalkulator

aaaaHiehie wiersze erotyczne:)aaaa

Temat: Ile chcielibyście zarabiać jako asystenci ?
... dokładnie 4283,50 zł brutto po podwyżce inflacyjnej w 2008 r. plus wysługa lat 5% w.z. po pięciu latach pracy jak cała budżetówka w tym asystenci też. Jeszcze rok temu mieli zasadniczą...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=79
Hiehie wiersze erotyczne:)

Designed By Royalty-Free.Org